top of page
shutterstock_1935999754_edited_edited_edited.jpg
Skandtek - Framtidens partnerskap

Skandtek är ett serviceinriktat ingenjörsföretag som bedriver konsultverksamhet inom energi- och industrisektorn. Vår kärnkompetens är elkraft och vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för både lednings- och stationsuppdrag inom samtliga spänningsnivåer.

Nordens elnät är i stort behov av utbyggnad och reinvestering och Skandinavisk Teknikpartner AB vill spela en viktig roll i utvecklingen av den svenska energibranschen.

Hem: Välkommen

Lär känna oss

"Skandtek har sedan starten 2016 varit en pålitlig elkraftpartner för elnätsbolag och industrier i Norden. Vi är stolta över vår flexibilitet och förmåga att möta våra kunders behov genom att kombinera vår praktiska erfarenhet från fält och den senaste tekniken.

Vi arbetar aktivt för att utnyttja möjligheten att minimera miljöpåverkan från vår egen och våra kunders verksamhet, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vårt mål är att, genom vår breda erfarenhet och djupa kunskap, leverera ingenjörstjänster som uppfyller och överträffar kundens förväntningar."

shutterstock_1831174756_edited.jpg
Hem: Om

Våra tjänster

Stationer

Inom affärsområdet Stationer erbjuder Skandtek tjänster som konstruktion, provning och driftsättning för transformator- och fördelningsstationer inom samtliga spänningsnivåer. Vi är gärna med i hela projekt, från ax till limpa, och tar stort ansvar för helhetslösningen. Vi samarbetar gärna med andra externa konsulter och anser att ett framgångsrikt projekt är viktigare än individuell prestige.

Elnät

Projektledning, projektering och beredning är ett urval av de tjänster vi erbjuder inom affärsområdet Elnät. Våra ledningsprojekt är av varierande storlek och längd och vi är alltid nyfikna på nya åtagande! Vi arbetar på alla nivåer i projekten och den samlade kunskapen och erfarenheten i företaget gör att vi kan lära och utveckla vandra för att hela tiden nå vår strävan att alltid göra projekten lite bättre.

Industri

Vi har lång och gedigen erfarenhet av förnyelse- och reinvesteringsprojekt åt industrin. Vi erbjuder både kompletta tekniska tjänster och bemanning i interna projekt. Våra tjänster inom området är projektledning, byggledning, automation och elkraft.

Våra tjänster

shutterstock_1572857737.jpg
shutterstock_1476573011.jpg
shutterstock_1617768280.jpg
Hem: Tjänster

Pågående uppdrag

Skandtek har fått i uppdrag att leverera projektering och konstruktion av ny 130/50kV transformering och ny kontrollanläggning för befintlig 130/20kV anläggning. I åtagandet ingår även provning och idrifttagning av komplett station.

shutterstock_627044027.jpg

Ny 130/50/20kV station åt E.ON

shutterstock_2075873122.jpg

Projektering och beredning åt GENAB

Skandtek han anlitats av Göteborgs energi för projektering och beredning av kablifieringsprojekt.

shutterstock_180648455.jpg

Projektledning Svenska kraftnät

Skandtek har fått i uppdrag av Svenska Kraftnät att agera projektledare i myndighetens projektorganisation. Uppdraget består i huvudsak av reinvesteringsprojekt på stationssidan i stamnätet. I uppdraget ansvarar vi för planering, styrning och kontroll av entreprenörer samt Svenska kraftnäts interna resurser.

Blue Print

Projektledning GENAB

På uppdrag av Göteborgs Energi har Skandtek fått rollen som projektledare i organisationens lokalnätsprojekt. I uppdraget ansvarar vi för planering, styrning och kontroll av entreprenörer samt GENABs interna resurser.

Provning och idrifttagning av nytt ställverk Stockholm Exergy

shutterstock_603072368.jpg

Skandtek bistår med provnings- och idrifttagningsresruser för nytt ställverk åt Stockholm Exergy.

shutterstock_661939468.jpg

Byggledning komplexa anläggningar Trafikverket

Uppdraget avser byggledning/hantering utav driftkontrakt inom förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvesteringar.

Hem: Projekt

Kontakta oss

jack.falkenstrom@skandtek.se

S:t Peders gata 15

254 37 Helsingborg

elias.eljert@skandtek.se

Götgatan 16

411 05 Göteborg

jens.warn@skandtek.se

Koppargatan 3

602 23 Norrköping

Hem: Kontakt
bottom of page